Sarajevo, 21.07.2024 | 15:20
     16:35 Gori vatra, igrana serija, 3/4           17:15 Zvjezdane staze: U tami, američki igrani film, r.           17:30 Vremenska prognoza (u prekidu)           17:35 Zvjezdane staze: U tami, američki igrani film, r.           19:30 Dnevnik 2           **:** Sport/Vremenska prognoza           20:20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 63/144, 12+           21:05 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 64/144, 12+           21:40 Machete, američki igrani film, 12+           22:20 Vijesti (u prekidu)     
BHRT RTRS Live program Radija FBiH
Kontakt
FAQ
Postavi homepage
Vremenska prognoza
Start FTV TV vodič Radio FBiH Opće informacije Marketing Javne nabavke      TELETEXT
Cjenovnik TTX Cjenovnik web Cjenovnik FTV Cjenovnik RFBiH
 
 
Program Televizije FBiH
sada
Iskorijenjeni: Putovanje Jazz plesa, strani dokumentarni film
16:35
Gori vatra, igrana serija, 3/4
17:15
Zvjezdane staze: U tami, američki igrani film, r.
17:30
Vremenska prognoza (u prekidu)
17:35
Zvjezdane staze: U tami, američki igrani film, r.
19:30
Dnevnik 2
Sport/Vremenska prognoza
20:20
Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 63/144, 12+
21:05
Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 64/144, 12+
21:40
Machete, američki igrani film, 12+
22:20
Vijesti (u prekidu)
22:25
Machete, američki igrani film, 12+
23:25
Kavalir s pištoljem, američki igrani film, 12+, r.
Program za:  pon   uto   sri   čet   pet   sub   ned
Program Radija FBiH
sada
Moj život je muzika
16:00
Jukebox
17:00
Vijesti u 5
17:30
Sport 2
17:40
Hit mix
18:00
Muzika meridijana
19:00
Vijesti
19:03
Priče za dobar dan -rp
20:00
Vijesti
20:03
Moje pjesme, moji snovi - repriza
21:00
Vijesti
21:03
Autostradom sunca -rp
21:33
Muzika svijeta
Program za:  pon   uto   sri   čet   pet   sub   ned


P O N U D A

MARKETINŠKIH USLUGA SA OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA ZA

 

T E L E T E K S T

TELEVIZIJE FEDERACIJE  BOSNE I HERCEGOVINE


 

DIREKTNI  (ONLINE)  

1 mjesec

6 mjeseci

12 mjeseci

PRISTUP NA Teletekst FTV

2.000 KM

11.000 KM

20.000 KM

 • U cijenu direktnog pristupa uključeno je oglašavanja na naslovnoj stranici.

 

Rubrike

CIJENA za 30 dana

CIJENA za 60 dana

CIJENA za 90 dana

NASLOVNA STRANA

500 KM

750 KM

1.000 KM

PREGLED TV PROGRAMA

200 KM

350 KM

500 KM

VIJESTI

150 KM

200 KM

300 KM

SPORT

150 KM

200 KM

300 KM

KULTURA

150 KM

200 KM

300 KM

HOROSKOP

150 KM

200 KM

300 KM

VREMENSKA PROGNOZA

150 KM

200 KM

300 KM

SERVISNE INFORMACIJE

150 KM

200 KM

300 KM

OGLASI I PORUKE

150 KM

200 KM

300 KM

Oglašavanje na stranicama FTP PRISTUP: berza, aerodrom, vodovod, BH chat i sl. (2 reda poruke, pojavljivanje najmanje 

3 x u 1 min.)

100 KM

150 KM

200 KM

 • U cijenu oglašavanja je uračunata grafička i lektorska obrada poruke.
 • Redakcija teleteksta zadržava pravo obrade teksta u skladu s programskim odrednicama RTVFBiH i zakonskim propisima, a po potrebi i uz saglasnost naručioca izmijeni dio teksta, ne mijenjajući bitni sadržaj poruke.
 • Kapacitet poruke je određen s tri retka od 40 slovnih mijesta.
 • Poslovne poruke mogu se oblikovati u 6 boja, upotrebom većih slova, kao i titrajućim isticanjem dijelova teksta.
 • Naručilac može sedmično mijenjati sadržaj i grafičku obradu poruke.
 • Minimalan zakup prostora za oglašavanje je 30 dana.
 • Naknada za oglašavanje plaća se po fakturi RTVFBiH, ispostavljenoj na osnovu narudžbe oglašivača.
 • Fakturisanje se obavlja na temelju realiziranih naloga za emitiranje, za svaku narudžbu ponaosob po Cjenovniku važećem na dan plaćanja.
 • Za plaćanje unaprijed cjelokupne narudžbe prije početka emitiranja, odobrava se popust u visini 5%.
 • Agencija za oglašavanje stječe pravo na agencijski popust na Teletekstu FTV-a sklapanjem i realizacijom ugovora o emitiranju oglasnih poruka.
 • Agencijski popust iznosi 10%. Ovaj je popust jedinstven.
 • PDV nije uračunat u cijene i isti pada na teret oglašivača.


                                                  RTV FBiH

                                              Džemal Šabić, generalni direktor


P O N U D A

ZA DIREKTAN PRISTUP NA TTX FTV i BHT

 

Pored već ponuđenih opcija za oglašavanje na teletekstu u skladu sa Cjenovnikom Teleteksta BHT i Televizije Federacije BiH (direkatn pristup, odvojeno za svaki kanal), ovom prilikom nudimo aranžman - zakup stranica teleteksta za on-line oglašavanje istovremeno  na oba kanala.

 

 

 

ON-LINE PRISTUP STRANICAMA TELETEKSTA

1 mjesec

6 mjeseci

12 mjeseci

samo FTV

2 000 KM

11 000 KM

20 000 KM

samo BHT

2 000 KM

11 000 KM

20 000 KM

FTV + BHT

3 370 KM

( 2 x 1 685 KM)

18 530 KM

( 2 x 9 265 KM)

33 700 KM

( 2 x 16 850 KM)

  

 • PDV nije uračunat u cijene i isti pada na teret oglašivača.
 • Narudžbe se dostavljaju sa pozivom na broj Ponude, uz naznaku: broj i datum narudžbe, ime naručioca i ID broj, adresa, naziv banke i br. žiro račun, br. rješenja registracije kod suda, vrsta i vrijednost usluga, period oglašavanja, potpis ovlaštenog lica i pečat.
 • Plaćanje se vrši po ispostavljenoj fakturi RTV FBiH i BHRT.
 • Za plaćanje unaprijed cjelokupne narudžbe, prije početka emitiranja, odobrava se popust u visini 5%.
 • U slučaju kašnjenja u plaćanju više od 30 dana, obustavlja se daljnji pristup na stranice TTX-a FTV i BHT.

                                              

BHRT                                                    RTVFBiH

    Muhamed Bakarević,                                               Džemal Šabić,
      generalni direktor                                                generalni direktor

 

 
Start | FTV | TV vodič | Teletext | Radio FBiH | Opće informacije | Marketing | Kontakti | FAQ | Vremenska prognoza | BHRT | RTRS

Preuzimanje sadržaja sa stranice samo uz pismenu dozvolu ili navođenje izvora (www.rtvfbih.ba).

Copyright
© 2005-2007 RTVFBiH - All rights reserved
design and development DWS and DSD March-May 2007