Sarajevo, 24.05.2024 | 14:44
     14:50 Ubistvo, igrana serija, 4/10, 2. sezona, 12+, r.            15:00 Vijesti (u prekidu)           15:10 Ubistvo, igrana serija, 4/10, 2. sezona, 12+, r.           16:00 Dnevnik jedne ljubavi, igrana serija, 23/72           17:00 Federacija danas           17:25 Vremenska prognoza           17:30 Svijet, vanjskopolitički magazin           18:25 Minka show, zabavni program, 1/8           18:55 Minka show, zabavni program, 2/8           19:30 Dnevnik 2     
BHRT RTRS Live program Radija FBiH
Kontakt
FAQ
Postavi homepage
Vremenska prognoza
Start FTV TV vodič Radio FBiH Opće informacije Marketing Javne nabavke      TELETEXT
 
 
Program Televizije FBiH
sada
Blago nama, igrana serija, 32/65, 2. sezona, r.
14:50
Ubistvo, igrana serija, 4/10, 2. sezona, 12+, r.
15:00
Vijesti (u prekidu)
15:10
Ubistvo, igrana serija, 4/10, 2. sezona, 12+, r.
16:00
Dnevnik jedne ljubavi, igrana serija, 23/72
17:00
Federacija danas
17:25
Vremenska prognoza
17:30
Svijet, vanjskopolitički magazin
18:25
Minka show, zabavni program, 1/8
18:55
Minka show, zabavni program, 2/8
19:30
Dnevnik 2
19:55
Sport
20:05
Vremenska prognoza
Program za:  pon   uto   sri   čet   pet   sub   ned
Program Radija FBiH
sada
U fokusu (Vijesti u 14:00)
15:00
Vijesti
15:05
Intervju na FR
15:30
Bh muzika - repriza
16:00
Čitamo knjige
16:30
Muzika meridijana
17:00
Vijesti u 5
17:30
Sport 2
18:00
Natura magazin - repriza
19:00
Vijesti
19:03
Svjetlo riječi
19:30
Muzika meridijana
20:00
Vijesti
Program za:  pon   uto   sri   čet   pet   sub   ned
FAQUnesi traženu frazu :

› Živim s ocem i majkom i posjedujem fiksni telefon na svoje ime, ali i otac ima telefon na svoje ime i plaća RTV taksu/pristojbu. Nisam osnovao svoju porodicu, a dolazi mi da plaćam RTV taksu/pristojbu. Šta trebam uraditi da to ne moram plaćati?

U Zakonu o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije 40/02) stoji: Član 49 (1) Svako domaćinstvo će plaćati RTV taksu/pristojbu samo za po jedan prijemnik, neovisno od ukupnog broja prijemnika u domaćinstvu. Samo jedan član domaćinstva može biti evidentiran kao pretplatnik. Slijedom navedenog člana, Vi ste u obavezi plaćati jednu RTV taksu/pristojbuu jednom domaćinstvu na jednoj adresi. Neophodno je da RTVFBiH dostavite: -dopis u kome će te obrazložiti problem na isti način kao i u e-mailu -kopiju računa (broj telefona) za fiksnu telefoniju uz koji će te nastaviti plaćanje RTV takse/pristojbe -kopiju računa (broj telefona) za fksnu telefoniju uz koji treba obustaviti daljnje fakturisanje RTV takse/pristojbe.


› Kada će se RTV taksa moći plaćati sa računa mobitela (putem poruka ili sl.)?

Trenutno se RTV taksa plaća putem računa za fiksnu telefoniju, tj. računa koje ispostavljaju BH Telecom i HT Mostar. Za pretplatnike koji nemaju telefonskog priključka RTVFBiH je organizovala naplatu RTV takse putem vlastite službe. Da bi plaćanje RTV takse bilo moguće i putem mobilnog aparata (pozivom ili porukom), neophodno je da bankarski sistem u našoj državi bude u potpunosti elektronski uvezan. Tek kada banke budu imale softver kojim će omogućiti svojim komitentima da plaćaju svoje usluge (ne samo RTV taksu), tada će i RTVFBiH svoje obaveze moći naplaćivati ovim načinom. Koliko nam je poznato, banke su u početnom stadiju uvođenja ove tehnologije i internet bankarstvo se primjenjuje sporadično pri izmirivanju obaveza između pravnih subjekata.


› Želim plaćati RTV taksu, ali pošto je moj broj pod zabranom, računi za taksu mi ne dolaze. Šta da radim?

Imamo problema s evidencijom u bazi podataka BH Telecoma koje nastojimo prevazići. Vjerujemo da će ovaj problem uskoro biti riješen, a za dodatne informacije voljeli bismo da se obratite na broj telefona u Sektoru RTV takse +387 (0)33 464 069.


› Privremeno ću biti odsutan iz Bosne i Hercegovine pa RTV taksu želim platiti unaprijed. Kako je to moguće?

Sve građani koji žele iz bilo kog razloga unaprijed platiti RTV taksu molimo da se obrate na naše telefone +387 (0)33 455 442, +387 (0)33 464 069, +387 (0)33 648 027, +387 (0)33 461 101 (lokali 2270, 2908, 2320, 2104), kako bi smo dogovorili način da to i ostvare (žiro-račun ne oglašavamo, jer građani u pravilu u općoj uplatnici ne napišu šifru kupca, pa ih onda ne možemo u bazi podataka prepoznati i može se desiti da im se na računu dug poveća a oni unaprijed platili RTV taksu). Građanin koji nam se javio iz Goražda i kaže da mu je telefon privremeno isključen, a želi redovno plaćati RTV taksu, kako mu se dugovanje ne bi nakupilo, treba da nam se javi ili pismeno dostavi svoje podatke kako bismo mu štampali priznanice da bi putem inkasanata redovno izmirivao svoje zakonske obaveze.


› Nekoliko građana nam se obratilo sa pitanjem da li mogu biti oslobođeni plaćanja RTV takse, jer privremeno niko neće boraviti u njihovom stanu odnosno kući?

RTV taksa je porez za posjedovanje radijskog ili TV prijemnika i niko ko u svom domaćinstvu posjeduje radijski ili TV prijemnik ne može biti oslobođen plaćanja RTV takse.


› Građanin iz Zenice kaže da je nedavno vratio svoj stan u posjed i želi redovno plaćati RTV taksu, ali prethodni stanar nije plaćao RTV taksu, a račun za telefonske usluge se vodi na njegovo ime.

Gospodin iz Zenice treba da se RTVFBiH pismeno obrati i pošalje kopiju dokumenta iz koga je vidljivo kada je došao u posjed stana. Na osnovu toga, s njegovog imena će biti brisan dug i ako je riječ o istom broju telefona. Koristimo priliku da sve građane koji imaju slične probleme obavijestimo da nas kontaktiraju, jer ćemo protiv onih građana koji imaju dug naša potraživanja naplaćivati putem suda, na što nas zakon obavezuje.


› Gospodin iz Lukavca pita: Šta će se desiti s građanima koji redovno ne plaćaju RTV taksu, jer on redovno izvršava svoju obavezu, a njegov susjed ne plaća RTV taksu?

RTVFBiH je, u skladu sa zakonom, dužna od svih građana koji neredovno plaćaju RTV taksu svoja potraživanja naplatiti putem suda. I Vaš susjed će uskoro dobiti sudsko izvršenje po kome će morati platiti, pored iznosa RTV takse, i zatezne kamate i sudske troškove tj. umjesto 72 KM, koliko godišnje iznosi RTV taksa, 148 KM.


› Gospodin iz Jablanice u stanu ima dva fiksna telefonska priključka i pita da li mora plaćati dvije RTV takse?

Jedno domaćinstvo (fizička osoba) na jednoj adresi plaća jednu RTV taksu. Građani koji na jednoj adresi imaju dva ili više fiksnih telefonskih priključaka trebaju nas obavijestiti o tome koliko imaju telefonskih priključaka i na koji broj telefona treba vezati RTV taksu. Da bismo to efikasno uradili, građani nam trebaju poslati dio računa, specifikaciju svih telefonskih brojeva, jer na osnovu broja računa koji se nalazi na specifikaciji možemo brzo intervenirati u bazi podataka.


› Gospođa iz Cazina nema fiksni telefonski priključak i pita kako da redovno plaća RTV taksu jer je i do sada to redovno činila?

Svaka fizička osoba, odnosno domaćinstvo, koje nema fiksni telefonski priključak, a posjeduje radijski ili TV prijemnik RTV taksu će plaćati putem naših priznanica ovlaštenim inkasantima na kućnom pragu. U saradnji s BH Telecomom i HT-om Mostar već formiramo bazu podataka na osnovu koje ćemo uskoro štampati priznanice i građani će tako izvršavati svoju zakonsku obavezu.


› Građanin iz Kiseljaka obratio nam se s izjavom da u svome domaćinstvu ima fiksni telefonski priključak, a nema ni radijski ni TV prijemnika i pita šta da učini da mu se uz telefonski račun ne iskazuje RTV taksa?

Građani koji imaju fiksni telefonski priključak, a nemaju ni radijski ni TV prijemnik treba da se pismenom izjavom obrate RTVFBIH i pošalju i dio telefonskog računa na kome je specifikacija (gornji bijeli dio). RTVFBIH ima obavezu i pravo po zakonu da putem svojih predstavnika vrši provjeru te izjave. Ovlaštene osobe su kontrolori koji su se dužni punoljetnom članu domaćinstva predstaviti i pokazati ovlaštenje RTVFBIH da taj posao obavlja. Ovlaštenje pored osobnih podataka ima i fotografiju osobe koja vrši kontrolu.


› Može li se plaćanje RTV takse otkazati?

RTV taksa je porez za posjedovanje radijskog ili TV prijemnika i nije usluga da bi se mogla otkazati. Svaka fizička ili pravna osoba koja posjeduje radijski ili TV prijemnik dužna je RTVFBIH prijaviti da posjeduje radijski ili TV prijemnik i plaćati RTV taksu.


› Ratni vojni invalid iz Mostara pita: Da li je zbog invalidnosti oslobođen obaveze plaćanja RTV takse?

RTVFBIH, u skladu sa zakonom, nema mogućnosti ni po kakvom osnovu građane osloboditi obaveze plaćanja RTV takse, pa ni vojne invalide. Vlada FBiH je donijela Odluku o oslobađanju od plaćanja RTV takse osobe s paraplegijom i oboljelih od dječije paralize. Istom Odlukom je naloženo Ministarstvu finansija FBiH da plaćenje RTV takse za oslobođene osobe, RTVFBIH osigura iz proračuna FBiH. Građani ovo pravo ostvaruju preko svojih udruženja, s kojima dobro sarađujemo.


› Šta se finansira od RTV takse?

Na području FBiH, u skladu sa zakonom, naplatu RTV takse dužna je obavljati RTVFBiH i 42% sredstava uplatiti Javnom Radio-televizijskom servisu BiH, a od preostalih 58% sredstava finansiraju se djelatnosti RTVFBiH, kao što su: pripremanje, proizvodnja, prijenos i emitiranje vlastitih radijskih i televizijskih programa; nabavljanje programa; razmjena i učestvovanje u zajedničkim programima, programskim, tehničkim i tehnološkim projektima sa drugim emiterima i producentima programa; razvijanje dopisničke mreže i informativno-tehničkih centara u kantonima.


› Kako se RTV taksa plaća u drugim zemljama?

Svuda u svijetu gdje djeluju javni servisi (javni emiteri radijskog i TV programa) u službi su građana i građani finansiraju njihovu djelatnost. U nekim zemljama se finansiraju iz proračuna države, odnosno porezom koji plaćaju građani, a u većini zemalja građani ih direktno finansiraju plaćajući RTV taksu. Tim načinom finansiranja djelatnosti javnih emitera ostvaruje se i neovisnost u kreiranju uređivačke politike.


› Kojim zakonom je RTV taksa definirana kao obaveza?

Zakonom o osnovama Javnog radio-televizijskog sistema i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine (odjeljak B, član 11. do 19.) i Zakona o Radio-televiziji FBiH (Odjeljak H, član 45. do 52.)


› Šta je RTV taksa?

RTV taksa je porez za posjedovanje radijskog ili TV prijemnika u domaćinstvu, kod fizičke osobe i u poslovnim prostorima kod pravne osobe.


› Predsjednik Vijeća MZ-a Podgorje obavijestio nas je da MZ Podgorje nema kvalitetan prijem TV signala i plaćanje RTV takse uvjetuje kvalitetnim TV signalom bez obzira na to što posjeduju radijski ili TV prijemnik

Mjerenjem kvaliteta radijskog i TV signala na tom području konstatirali smo da je tačno da TV signal nije zadovoljavajućeg kvaliteta, dok je radijski korektan. Naravno, naš je interes da na čitavom području FBiH ima kvalitetan TV signal i dio od 6 KM, koliko mjesečno iznosi RTV taksa, izdvajamo za nabavku uređaja za prijenos i emitiranje programa. Još jednom ponavljamo - obveznici plaćanja RTV takse su domaćinstva koja posjeduju radijski ili TV prijemnik, te su dužni plaćati RTV taksu.


› Zašto moram plaćati gledanje FTV-a, a besplatno gledam druge TV kuće?

U skladu sa Zakonom o Sistemu javnog emitiranja u BiH i Zakonom o RTVFBIH, svaka fizička i pravna osoba na području FBiH dužna je plaćati RTV taksu Radio-televiziji FBiH. Dakle, RTV taksa je porez za posjedovanje radijskog ili TV prijemnika i obveznici plaćanja RTV takse su imaoci radijskog ili TV prijemnika, a ne slušaoci ili gledaoci radijskog ili TV programa.


 
 

 
Start | FTV | TV vodič | Teletext | Radio FBiH | Opće informacije | Marketing | Kontakti | FAQ | Vremenska prognoza | BHRT | RTRS

Preuzimanje sadržaja sa stranice samo uz pismenu dozvolu ili navođenje izvora (www.rtvfbih.ba).

Copyright
© 2005-2007 RTVFBiH - All rights reserved
design and development DWS and DSD March-May 2007